[Cẩm Nang] Kỹ năng

Thứ 3, ngày 15/02/2022
  • Thanh Vân Kiếm 3D là nơi quy tụ nhiều môn võ công tuyệt học được lưu truyền trên giang hồ. Đây chính là cơ hội để chư vị Đại hiệp có thể học hỏi thêm những võ học mới, tăng thêm chiến lực cho bản thân.


- Người chơi cần đạt cấp 350 để có thể tất cả mở các dạng kỹ năng 

Kỹ năng của Thanh Vân Kiếm 3D khá đa dạng:

1. Kỹ năng chủ động: 


2. Kỹ năng bảo khí:

- Tham gia hoạt động có thể nhận được các loại bảo khí và mở khóa kỹ năng khác nhau 


3. Kỹ năng bí cấp:

- Người chơi cần tham gia kích sát boss, tham gia hoạt động ... để thu thập bí cấp nâng kỹ năng


4. Kỹ năng bị động:

  • Gồm 3 tính năng:

- Chuyển Chức

- Tâm Ma

- Gia Niên Hoa


5. Kỹ năng bí thuật:

-Người chơi cần đạt cấp 350 để có thể mở được dạng kỹ năng đặc biệt cuối cùng này

- Tham gia kích sát boss , hoạt động để nhận được các quyển sách bí thuật

- Có thể dùng các loại bí thuật cùng loại để nâng cấp 


Tin tức liên quan

[Hướng Dẫn] Hướng dẫn nhập GiftCode [Cẩm Nang] Bản Đồ [Hướng Dẫn] Cập nhật và bảo mật [Cẩm Nang ] Chuyển chức [Hướng Dẫn] Đăng kí tài khoản VGP
Giftcode Nạp thẻ Hỗ trợ