[Cẩm Nang] Sủng Vật

Thứ 3, ngày 15/02/2022
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 88, đại hiệp sẽ nhận được Sủng Vật

- Người chơi có thể phân giải trang bị để tăng cấp Sủng Vật


Trong tính năng Sủng Vật sẽ có 2 tính năng phụ:

1. Tăng Sao:

- Người chơi dùng tinh hoa sơ/trung/cao để có thể tăng sao Sủng Vật, đạt cấp yêu cầu có thể mở khóa kỹ năng

- Sử dụng các viên thuộc tính đan để tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật


2. Huyễn Hình:

- Huyễn hình có thể được nhận thông qua các hoạt động sự kiện... 

- Tăng sao huyễn hình để tăng thêm chỉ số cơ bản của nhân vật


Tin tức liên quan

[Hướng Dẫn] Hướng dẫn nhập GiftCode [Cẩm Nang] Bản Đồ [Hướng Dẫn] Cập nhật và bảo mật [Cẩm Nang ] Chuyển chức [Hướng Dẫn] Đăng kí tài khoản VGP
Giftcode Nạp thẻ Hỗ trợ