[Cẩm Nang] Tiên Cung

Thứ 3, ngày 15/02/2022
  • Hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 110 để mở giao diện Tiên Cung, sử dụng Tiên Cung bằng cách ấn vào nút "Huyễn Hoá"


Trong tính năng Tiên Cung có 4 tính năng phụ:

1. Luyện:

- Sử dụng thuộc tính đan để tăng thuộc tính nhân vật

- Dùng sách kỹ năng để mở và nâng cấp các kỹ năng chủ động Tiên Cung


2. Huyễn Hình:

- Huyễn hình có thể được nhận thông qua các hoạt động sự kiện... 

- Tăng sao huyễn hình để tăng thêm chỉ số cơ bản của nhân vật


3. Dung Hồn:

- Mở khóa lỗ dung hồn theo cấp giai của Tiên Cung, giai càng cao mở khóa càng nhiều

- Sử dụng tiến giới thạch để nâng cấp các lỗ dung hồn


4. Chiến Văn:

- Chiến Văn có thể nhận thông qua các hoạt động sự kiện, tham gia kích sát boss...

- Phân giải các chiến văn phẩm chất thấp có thể nâng cấp chiến văn 


Tin tức liên quan

[Hướng Dẫn] Hướng dẫn nhập GiftCode [Cẩm Nang] Bản Đồ [Hướng Dẫn] Cập nhật và bảo mật [Cẩm Nang ] Chuyển chức [Hướng Dẫn] Đăng kí tài khoản VGP
Giftcode Nạp thẻ Hỗ trợ