[Cẩm Nang] Tọa Kỵ

Thứ 3, ngày 15/02/2022
  • Hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 10 để mở giao diện Toạ Kỵ, sử dụng toạ kỵ bằng cách ấn vào nút "Huyễn Hoá"


Trong tính năng Tọa Kỵ có 4 tính năng phụ:

1. Luyện:

- Sử dụng thuộc tính đan để tăng thuộc tính nhân vật

- Dùng sách kỹ năng để mở và nâng cấp các kỹ năng chủ động Tọa Kỵ


2. Huyễn Hình:

- Huyễn hình có thể được nhận thông qua các hoạt động sự kiện... 

- Tăng sao huyễn hình để tăng thêm chỉ số cơ bản của nhân vật


3. Dung Hồn:

- Mở khóa lỗ 4. Chiến Văn dung hồn theo cấp giai của Tọa Kỵ, giai càng cao mở khóa càng nhiều

- Sử dụng tiến giới thạch để nâng cấp các lỗ dung hồn


4. Chiến Văn:

- Chiến Văn có thể nhận thông qua các hoạt động sự kiện, tham gia kích sát boss...

- Phân giải các chiến văn phẩm chất thấp có thể nâng cấp chiến văn cao


Tin tức liên quan

[Hướng Dẫn] Hướng dẫn nhập GiftCode [Cẩm Nang] Bản Đồ [Hướng Dẫn] Cập nhật và bảo mật [Cẩm Nang ] Chuyển chức [Hướng Dẫn] Đăng kí tài khoản VGP
Giftcode Nạp thẻ Hỗ trợ